تیم ما

امروز برای آینده اقدام کنید

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی متولّد 1340 در «سمنان» فارغ التحصیل روانشناسی است و غالباً به عنوان روانشناس و مشاور در قلمرو هوش، استعداد، خلّاقیّت و تیزهوشی شناخته شده است.

دکتر حسین ربوبی

مدیر مسئول کلینیک رشد

دکتر شیوا مقدم

دکتر شیوا مقدم

دکتری تخصصی مدیریت فرهنگی مدیریت محترم فرهنگسرای خانواده

دکتر پیمان رستگاری

روانشناس تربیتی

دکتر زهرا محمدنیا

دکتر زهرا محمدنیا

دانش آموخته مقطع دکتری روانشناسی

آزیتا لطفعلی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

زینت السادات میرطاهری

دانش آموخته روانشناسی زوج درمانگر

زهره تقی زاده

دکتر زهره تقی زاده

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

چیمن انصاری

روانشناس کودک

دکتر شهرزاد سپه‌پور

دکتر شهرزاد سپه‌پور - دکتری روانشناسی تربیتی مدیر شعبه سپهر مؤسسه هیجان اندیشه

دکتر نسترن جباری

مدیر شعبه کوکب هیجان اندیشه

دکتر صوفیا صیادی

دکتر صوفیا صیادی

دانش آموخته مقطع دکتری روانشناسی

محمدصادق علیخانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی

دکتر طیبه مالمیر

دکتر طیبه مالمیر

دکتری روانشناسی

نیلوفر یوسف خانی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

دکتر شکوفه بهاری

دانش آموخته روانشناسی

ساناز اخلاصی

دانش آموخته روانشناسی

نجده مساعدیان

روانشناس نوجوان

راضیه جهانشاهی

دانش آموخته روانشناسی متخصص کودک

دكتر ناصرالدّين كاظمى حقيقى

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی متولّد 1340 در «سمنان» فارغ التحصیل روانشناسی است و غالباً به عنوان روانشناس و مشاور در قلمرو هوش، استعداد، خلّاقیّت و تیزهوشی شناخته شده است.

دکتر شهرزاد سپه‌پور

دکتر شهرزاد سپه‌پور

دکتر شهرزاد سپه‌پور - دکتری روانشناسی تربیتی مدیر شعبه کوکب مؤسسه هیجان اندیشه

دکتر حسین ربوبی

دکتر حسین ربوبی

مدیر مسئول کلینیک رشد

دکتر شیوا مقدم

دکتر شیوا مقدم

دکتری تخصصی مدیریت فرهنگی مدیریت محترم فرهنگسرای خانواده

دکتر زهرا محمدنیا

دکتر زهرا محمدنیا

دانش آموخته مقطع دکتری روانشناسی

دکتر مریم اسبقی

دکتر مریم اسبقی

دکتری روانشناسی تربیتی

آزیتا لطفعلی

آزیتا لطفعلی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

زینت السادات میرطاهری

زینت السادات میرطاهری

دانش آموخته روانشناسی زوج درمانگر

زهره تقی زاده

زهره تقی زاده

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

دکتر معصومه محبی

دکتر معصومه محبی

دکتری روانشناسی

ساناز اخلاصی

ساناز اخلاصی

دانش آموخته روانشناسی

دکتر صوفیا صیادی

دکتر صوفیا صیادی

دانش آموخته مقطع دکتری روانشناسی

محمدصادق علیخانی

محمدصادق علیخانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی

نسترن جباری

نسترن جباری

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

نیلوفر یوسف خانی

نیلوفر یوسف خانی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی

دکتر طیبه مالمیر

دکتر طیبه مالمیر

دکتری روانشناسی

شکوفه بهاری

شکوفه بهاری

دانش آموخته روانشناسی