درباره ما

موسسه تعاملی هیجان اندیشه

«مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه» یک نهاد تخصّصی غیر دولتی است که به امر مشاوره، آموزش و پژوهش در قلمرو روانشناسی و تعلیم و تربیت نخبگی متمرکز است. قلمرو نخبگی حیطه های هوش، استعداد، خلاقیت، تیزهوشی و نبوغ را در بر می گیرد.
قلمرو مشاوره یکی از حوزه های تخصصی مؤسّسه محسوب می شود. بدین منظور کلینیک روانشناسی و مشاوره ایران اندیش با شماره پروانه ۳۷۹ (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)، تحت پوشش این مؤسّسه قرار دارد. این کلینیک با هدف گسترش خدمات روانشناختی بر اساس چشم انداز نوین و معتبر «روانشناسی تعاملی» در میان اقشار گوناگون مردم، به ارائه فعالیتهای حرفه ای در حیطه های آموزش، تشخیص، درمان، تربیت کارورز و دستیار، پژوهش و انتشارات و نیز تهیه ابزارهای تشخیصی تخصّصی بر اساس «روانشناسی تعاملی» می پردازد.
مکتب روانشناسی تعاملی بر پایه سه دهه و نیم تجربه حرفه ای مؤسّس مؤسسه، پی ریزی شده است و در قلمروهای تشخیص، بهداشت روان، مشاوره، درمان، آموزش و پرورش کاربردهای سودمند وسیعی دارد.
تشکیلات: مرکز مزبور مرکّب از روانشناسان، مشاوران و روانسنجان متخصّص و ورزیده در قلمروهای روانشناسی کودکان استثنایی، تربیتی، بالینی و سازمانی _ صنعتی است که در شش بخش تخصّصی خدمات می دهند: «بهداشت فردی»، «مادرو کودک»، «خانواده»، «استعداد»، «یادگیری» و «کار و اشتغال» به تشخیص اختلالات
روانی، رواندرمانگری مشکلات و مسایل روانی و آموزش مهارتهای زندگی مبادرت می ورزد.
«بخش مادر» به قلمرو خدمات تخصّصی بالینی، بهداشت روان، استعدادیابی و استعدادپروری در مقطع سنّی خردسالی (تا هفت سالگی) می پردازد. «کلینیک خانواده»، به روشهای فرزندپروری برای پدران و مادران، ارتقای رضایت خانوادگی فرزند، مشاوره خانواده، آموزش زوجهای جوان، مشاوره ازدواج و زوج درمانی اختصاص دارد.
«بخش استعداد»، متمرکز بر بهسازی تواناییهای فردی، استعدادیابی برای همه سنین، پرورش استعداد کودکان و نوجوانان، شناسایی و پرورش خلّاقیّت، تشخیص انواع هوش و تیزهوشی، تربیت مربّیان برای مهدها و مراکز پیش دبستانی، اجرای برنامه پاره وقت استعدادپروری متمرکز است.
«بخش یادگیری» اختصاص به تحلیل یادگیری فراگیران در مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی به منظور پیشرفت
تحصیلی و پیگیری و نظارت بر رشد استعدادی دانش آموزان و دانشجویان دارد. به موازات آن، آموزش معلّمان و دبیران در زمینه روشهای نو و معتبر در تدریس، آموزش و بهسازی نظام مدیریّت آموزشی، بهبود فعّالیّتهای
آموزشی و تربیتی و همچنین آموزش مدیران آموزشگاهها در قلمرو روشهای نوین مورد تأکید قرار می گیرد.
و سرانجام «بخش کار» به وضعیّت یابی بهداشت روانی کارکنان، استعدادیابی شغلی، گزینش تخصّصی منابع انسانی، مشاوره شغلی و حرفهای برای همه سنین، تحلیل و بهسازی رفتار سازمانی، بهسازی و توسعه منابع انسانی در سازمانها، بهسازی رضایت حرفهای در سازمانها، ارتقای بهداشت روانی مدیران و آموزش برای کارآفرینی می
پردازد.
خدمات مزبور در ۷ قالب برگزار می شود:
۱- مشاوره فردی حضوری، ۲- مشاوره گروهی، ۳- کارگاه آموزشی، ۴- دوره آموزشی (مجازی و حضوری)، ۵- دوره های کارورزی، ۶- دوره های دستیاری تخصّصی و ۷- اجرای طرحها و پروژه ها.برای شرکت کنندگان در کارگاهها و دوره ها «گواهینامه رسمی مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه» صادر می شود.

مشاوره خانواده

ضرورت مشاوره خانواده با توجه به شیوه های زندگی نوین و سخت تر شدن شرایط زندگی به دلیل استرس ها و فشارهای زندکی نمایان می شود. مشاوره خانواد برای سازگاری افراد خانواده و جامعه نقش موثری را ایفا می کند و باعث بهبود روابط در خانواده و مشکلات می‌شود.

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره ازدواج یا مشاوره قبل از ازدواج، یک فرآیند مشاوره‌ای است که زوج‌هایی که در نظر دارند با یکدیگر ازدواج کنند، قبل از اتخاذ تصمیم نهایی درباره ازدواج، به منظور ارزیابی تطابق و هماهنگی خود در زندگی مشترک و بررسی مسائل مختلف مربوط به زندگی زناشویی خود، از آن بهره می‌برند.

مشاوره فردی

مواردی مانند تصمیم گیری های مهم، مشکلات روحی و روانی و صدها مورد دیگر که بهتر است در این مواقع حتما با مشاور در ارتباط باشیم. زیرا ممکن است خودمان نتوانیم بهترین تصمیم و عملکرد را در این مواقع داشته باشیم. مشاوره فردی بهترین راهکار ممکن در این مواقع است.

رزرو وقت آنلاین

موسسه تعاملی هیجان اندیشه

«بخش یادگیری» اختصاص به تحلیل یادگیری فراگیران در مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی به منظور پیشرفت تحصیلی و پیگیری و نظارت بر رشد استعدادی دانش آموزان و دانشجویان دارد. به موازات آن، آموزش معلّمان و دبیران در زمینه روشهای نو و معتبر در تدریس، آموزش و بهسازی نظام مدیریّت آموزشی، بهبود فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و همچنین آموزش مدیران آموزشگاهها در قلمرو روشهای نوین مورد تأکید قرار می گیرد.

درباره ما

موسسه تعاملی هیجان اندیشه

 

0
رضایت مراجعان

معرفی و آشنایی با

همکاران ما

مکتب روانشناسی تعاملی بر پایه سه دهه و نیم تجربه حرفه ای مؤسّس مؤسسه، پی ریزی شده است و در قلمروهای تشخیص، بهداشت روان، مشاوره، درمان، آموزش و پرورش کاربردهای سودمند وسیعی دارد.

رزرو وقت مشاوره آنلاین

موسسه تعاملی هیجان اندیشه

«بخش یادگیری» اختصاص به تحلیل یادگیری فراگیران در مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی به منظور پیشرفت تحصیلی و پیگیری و نظارت بر رشد استعدادی دانش آموزان و دانشجویان دارد. به موازات آن، آموزش معلّمان و دبیران در زمینه روشهای نو و معتبر در تدریس، آموزش و بهسازی نظام مدیریّت آموزشی، بهبود فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و همچنین آموزش مدیران آموزشگاهها در قلمرو روشهای نوین مورد تأکید قرار می گیرد.

حوزه فعالیت ما

مشاوره

مکتب روانشناسی تعاملی بر پایه سه دهه و نیم تجربه حرفه ای مؤسّس مؤسسه، پی ریزی شده است و در قلمروهای تشخیص، بهداشت روان، مشاوره، درمان، آموزش و پرورش کاربردهای سودمند وسیعی دارد.

01

تشخیص

کلمه تشخیص معمولاً به شناسایی ماهیت و علت یک بیماری اشاره دارد. هنگامی که یک متخصص سلامت روان یک مشتری یا بیمار را تشخیص می‌دهد، اولین گام‌ها را می‌توان به جمع‌آوری اطلاعات، محدود کردن گزینه‌ها و فرمول‌بندی یک برداشت تشخیصی خلاصه کرد.
 

02

بهداشت

بهداشت روانی یا سلامت روان به معنی وجود بهزیستی روانشناختی یا عدم وجود بیماری روانی است. وضعیت سلامت روان به کسی گفته می‌شود که عملکردش «در سطح قابل قبولی باشد.
 
 

03

روان

روان در روان‌‌شناسی در مکاتب مختلف معنایی مادی و دنیایی دارد. اما در نفسی که برخی منابع معرفی می‌کنند بعد فرامادی و فراجسمانی، بسیار پررنگ است. به طور خلاصه می‌توان کلیت ذهنی و فکری افراد را به عنوان روان در نظر داشت.

04

مشاوره

درمان و مشاوره روانشناس از طریق دارودرمانی نیست. بلکه با صحبت کردن با فرد و گوش دادن به صحبت‌های وی و ارائه راه حل‌ها و پیشنهادها لازم برای بهبود صورت می‌گیرد.

05

درمان

در زمان‌های مختلف، درمان‌‌های روانشناختی متنوعی توسط افراد متخصص ایجاد شده‌اند که در عصر حاضر، توسط روانپزشکان و روانشناسان استفاده می‌شوند.

سالها است که به موسسه هیجان اندیشه برای مشاوره در زمینه های متفاوت مراجعه میکنم. با توجه به استانداردها و سطح کیفی بالا به همه این موسسه رو توصیه و معرفی میکنم.

محمد علیخانی

مدیر مجموعه سرای طبیعت
0
سال فعالیت موفق
0
شعبه فعال
0
مراجع و بیمار
0 %
رضایت مراجعان