دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

مشاوره  خانواده، استعدادیابی، زوج درمانی، هوش وخلاقیت

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی متولّد 1340 در «سمنان» فارغ التحصیل روانشناسی است و غالباً به عنوان روانشناس و مشاور در قلمرو هوش، استعداد، خلّاقیّت و تیزهوشی شناخته شده است.

تحصیلات رسمی

مشارالیه پس از اخذ دیپلم در زادگاهش برای ادامه تحصیل در زمینه روانشناسی وارد دانشگاه تهران شد. مصادف با تعطیلی دانشگاهها به شوق فراگیری دروس حوزوی وارد حوزه علمیه شهر مقدّس قم گردید و تحصیلات حوزوی را تا خارج قضاء ادامه داد با بازگشایی دانشگاهها به موازات فراگیری علوم حوزوی به تحصیل دانشگاهی در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه تهران پرداخت و به سال 1365 به اخذ کارشناسی در رشته مزبور نایل آمد و سپس تا سال 1369 به ادامه تحصیل در زمینه روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد مبادرت ورزید. پایان نامه این مقطع تحصیلی به راهنمایی بزرگ استاد جناب آقای دکتر محمود منصور به موضوع «بررسی تجربی بازخورد تحصیلی نوجوانان تیزهوش» اختصاص داشت. تحصیلات دوره دکتری مشار الیه در روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی طی سالهای 1384 تا 1389 انجام گرفت و رساله دکتری نیز به راهنمایی آن استاد معظّم به موضوع «بررسی رابطه هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه های خلّاقیّت در دانش آموزان تیزهوش» اختصاص داشت.

فعالیت‌های اساسی پیشین

فعّالیّتهای تخصّصی دکتر کاظمی در عرصه های تحقیقات، آموزش و مشاوره را از سال 1363 آغاز کرد. اهمّ این فعالیتها را از قرار ذیل می توان برشمرد:

برگزاری بیش از نود دوره و کارگاه آموزشی برای روانشناسان، مشاوران ، معلمان ، مدیران و خانواده‌ها در زمینهٔ روانشناسی و آموزش و پرورش تیزهوشی و خلّاقیّت (1367تاکنون)

مشاور در برنامه ریزی توسعهٔ مراکز مشاوره و خدمات پیشگیری سازمان بهزیستی(1375-1380)

سردبیر مجلّهٔ چشم انداز پیشگیری سازمان بهزیستی ( 1378-1381)

مشاور در طرّاحی مراکز مشاوره ناجا(1379-1381)

سردبیر مجلهٔ آرامش در ناجا (1379-1380)

طرّاحی دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای ناجا(1380-1382)

مجری طرح بهداشت روانی و اصلاح رفتار در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی(1382 -1391)

طرّاح و سازندهٔ آزمون هیجان اندیشه برای تشخیص خلاّقیّت(1386)

پی ریزی «پایگاه علمی هیجان اندیشه» (EOT.IR) در قلمرو استعداد ، تیزهوشی و خلّاقیت

مجری طرح ملّی مبانی نظری نخبگی (هوش ، تیزهوشی، استعداد، خلّاقیّت)(1386-1389)

مدیر شورای راهبردی طرح مدرسهٔ زندگی در وزارت آموزش و پرورش (1388)

اجرای بررسی ملّی نظام تلفیق و تفکیک دانش آموزان تیزهوش کشور با عنوان سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در بارهٔ نظام آموزش و پرورش استعدادهای برتر: فراگیرسازی یا جداسازی (سفارش شورای عالی آموزش و پرورش) (1393)

مؤسّس کلینیک خدمات روانشناسی و مشاورهٔ «ایران اندیش» (1393)

پایه گذار و مدیر عامل مؤسّسه تربیت تعاملی سپهر (1396)

دکتر کاظمی بر پایه سه دهه و نیم مطالعات نظری و تجارب حرفه ای برای نخستین بار «مؤسّسه تربیت تعاملی سپهر» را پی ریزی کرد که بر بهره گیری از دستاوردهای تخصصی «روانشناسی تعاملی» درقلمرو تعلیم و تربیت متمرکز است و اکنون چندین آموزشگاه در مقاطع گوناگون در سطح کشور تحت پوشش علمی آن قرار دارند .

عنوان توضیحات
تخصص مشاوره  خانواده، استعدادیابی، زوج درمانی، هوش وخلاقیت
درجه/مدرک دکتری تخصصی