شخصیت تیزهوشی سازماندهی

شخصیت تیزهوشی سازماندهی

اساس شخصیتی هوش تحلیلی و تیزهوشی سازماندهی


استقلال 

ترجيح انجام کارها و فعّاليّتها به تنهایی و مستقلّ، رعایت موازین، مقرّرات، قوانین و آداب محیط، وقت شناسي، کوشش در نگهداری وسایل شخصی و مرتّب بودن و مسؤولیّت پذیری اعتمادبخش، كشاكش‌جويي، خشك‌رفتاري، گرايش به فرماندهي، استقلال شخصي، خطرطلبي و بي‌تفاوتي عاطفي

نیروی روانی

احساس نیرومندی شدید در حلّ مسألهٔ مورد علاقه،‌ بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان همراه با اندیشه‌های هیجان انگیز که فرد را به سوی انجام برای کار بزرگِ نو سوق می دهد.»

ارزشگذاری واقع گرایانه

پیامد نگری

روگردانی از آنچه به نتیجه ای منتهی نمی شود

رغبت صِرف نسبت به نتایج مثبت کارها

توجه به موارد استعمال هر پدیده ای

واقع نگری

محدودیت ظرفیتهای شناختی در درک برخی امور

رغبت به اعمال محسوس و واقعی(واقع گرایی جزء نگرانه و توام با دقت) تدقیق واقع نگرانه

گرایش به سادگی در هر عرصه ای(مردم، ادبیات و...)

معاشرت طلبی

لذّت از دیدار دوستان

اهمیت به زندگی اجتماعی به مثابه یک وظیفه انسانی

تفریحات جسمانی اجتماعی احساساتیشخصیت تحلیلی