مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه

موسسه تعاملی هیجان اندیشه

«مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه» یک نهاد تخصصی است که در زمینه‌های مشاوره، آموزش و پژوهش در روانشناسی و تعلیم و تربیت نخبگی فعالیت می‌کند. این مؤسسه به مباحث هوش، استعداد، خلاقیت، تیزهوشی و نبوغ متمرکز است. با پوشش کلینیک روانشناسی و مشاوره ایران اندیش، زیرمجموعه‌ای از مؤسسه، به ارائه خدمات متنوع در زمینه‌های آموزش، تشخیص، درمان، تربیت کارورز و دستیار، پژوهش و انتشارات و تهیه ابزارهای تشخیصی تخصصی می‌پردازد. این مؤسسه با بیش از سه دهه تجربه در زمینه روانشناسی تعاملی، در قلمروهای مشاوره، درمان، آموزش و پرورش فعالیت گسترده‌ای دارد.

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی، پایه گذار مکتب روانشناسی تعاملی و پی‌ریز مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه با بیش از چهل سال تجربه آموزش و مشاوره و پژوهش در زمینه‌های روانشناسی، آموزش و پرورش، و استعدادهای درخشان و به ویژه خلقیت، هوش، و استعدادهای درخشان فعّالیت دارد.


هیجان اندیشه مرکّب از روانشناسان، مشاوران و روانسنجان متخصّص و ورزیده در قلمروهای روانشناسی کودکان استثنایی، تربیتی، بالینی و سازمانی و صنعتی است که در شش بخش تخصّصی خدمات می‌دهند:
بهداشت فردی 

«کلینیک بهداشت فردی» به تشخیص اختلالات روانی، رواندرمانگری مشکلات و مسایل روانی و آموزش مهارتهای زندگی مبادرت می ورزد.

مادر و کودک 

«کلینیک مادر و کودک» به قلمرو خدمات تخصّصی بالینی، بهداشت روان، استعدادیابی و استعدادپروری در مقطع سنّی خردسالی (تا هفت سالگی) می‌پردازد.

خانواده

«کلینیک خانواده»، به روشهای فرزندپروری برای پدران و مادران، ارتقای رضایت خانوادگی فرزند، مشاوره خانواده، آموزش زوجهای جوان، مشاوره ازدواج و زوج درمانی اختصاص دارد.

استعداد

«کلینیک استعداد»، متمرکز بر بهسازی تواناییهای فردی، استعدادیابی برای همه سنین، پرورش استعداد کودکان و نوجوانان، شناسایی و پرورش خلّاقیّت، تشخیص انواع هوش و تیزهوشی، تربیت مربّیان برای مهدها و مراکز پیش دبستانی، اجرای برنامه پاره وقت استعدادپروری متمرکز است.

یادگیری

«کلینیک یادگیری» اختصاص به تحلیل یادگیری فراگیران در مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی به منظور پیشرفت تحصیلی و پیگیری و نظارت بر رشد استعدادی دانش آموزان و دانشجویان دارد. به موازات آن، آموزش معلّمان و دبیران در زمینه روشهای نو و معتبر در تدریس، آموزش و بهسازی نظام مدیریّت آموزشی، بهبود فعّالیّتهای آموزشی و تربیتی و همچنین آموزش مدیران آموزشگاهها در قلمرو روشهای نوین مورد تأکید قرار می گیرد.

اشتغال و حرفه

«کلینیک اشتغال و حرفه» به وضعیّت یابی بهداشت روانی کارکنان، استعدادیابی شغلی، گزینش تخصّصی منابع انسانی، مشاوره شغلی و حرفهای برای همه سنین، تحلیل و بهسازی رفتار سازمانی، بهسازی و توسعه منابع انسانی در سازمانها، بهسازی رضایت حرفهای در سازمانها، ارتقای بهداشت روانی مدیران و آموزش برای کارآفرینی میپردازد.

مشاوره و رواندرمانی


برگزاری جلسات مشاوره فردی روانشناسی به صورت آنلاین و حضوری

آموزش

برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی و کارگاهی روانشناسی

تشخیص

تشخیص بهداشت روان، استعداد و شخصیت

نشر

تولید و نشر محتوای مکتوب و تصویری عمومی و تخصصی روانشناسی

۷
سال فعّالیت موفق
۴
شعبه فعال
۱۴۰۰۰+
مراجع
%۸۴
رضایت مراجعین