مدرسه تعاملی استعداد


تعالی فردی و کسب مهارتهای زندگی

تابلوی امتیازات

تابلویی موجود نیست!

مشاهده همه
پر طرفدار ترین آموزش

تیزهوشی رهبری: مبانی نظری و پرورش

در این گفتار ظهور و اهمیّت رهبری، مفاهیم و نظریات، انواع و سبکهای رهبری، سنجش و ‏تشخیص، (ارائه یک فهرست تشخیصی، روشهای تشخیص)، تحوّل رهبری، تفاوتهای فرهنگی، ‏برنامه‌ریزی تربیت (فعال و نظری)، ویژگیهای مربّیان و معلّمان در پرورش رهبری، مباحث ‏اساسی را تشکیل می دهند. ‏

کتاب خلاقیت
مشاهده همه
جدید ترین آموزش

کارورزی مشاوره

بر اساس کتاب روانشناسی کار و مدیریت

استعداد: مبانی تشخیص و پرورش

«پرورش تعاملی استعداد» بر پایهٔ تعامل دو جنبهٔ تواناییهای بنیادین و زمینه‌ها مبتنی بر «ماهیّت تعاملی تیزهوشی و استعداد» پی‌ریزی شده است.

بی تردید این اقدامات تخصصی پرورشی مبتنی بر پی ریزی کوششهای علمی استعدادیابی است.

از ساختار پرورش استعداد می‌توان در چارچوب راهبرد فراگیرسازی برای پرورش دو حیطهٔ اساسی استعداد یعنی استعداد تحصیلی وخلّاقیّت در چهار سطح فردی،کلاسی، پایه‌ای وآموزشگاهی بهره برد.

مراحل ذیل با توجّه به سطح کلاس بیان شده است: